باشگاه مشتریان و خدمات ارزش افزوده

باشگاه در مفهوم کلی به معنای گردآمدن گروهی از افراد در یک تشکل منسجم است باشگاه مخاطبان نیز به معنای گردآمدن مخاطبان یک مجموعه، سازمان و یا برند تجاری در کنار هم گفته می شود. البته نباید آن را با باشگاه های ورزشی و غیره اشتباه گرفت. عموما این گونه باشگاه ها توسط مجموعه هایی نظیر فروشگاه های زنجیره ای، فروشگاه های پوشاک، بانک ها، هتل ها، شرکت های مسافرتی و گردشگری و از این دست، شکل میگیرد که عملکردی متفاوت با باشگاه به مفهوم عام دارد.
باشگاه مشتریان یا باشگاه رفاهی برای تامین نیازها و ایجاد منافع بیشتر آنها در ارائه خدمات و دسترسی بهتر به کالاها مورد نیاز آنها می شود. گردآمدن مخاطبان در یک تشکل مشخص، تولید ارزش افزوده بیشتری نموده و حس وفاداری آنها را به مجموعه ها نیز بیشتر می کند. معمولا باشگاه مخاطبان همراه با اجرای برنامه های مختلفت وفاداری صورت می گیرد.
باشگاه های مشتریان دارای ویژگی های مختلفی است که از جمله می توان به ارتباط اعضاء برپایه گفتگو دو سویه، ارزش گرایی بر پایه ایجاد منافع مادی و غیر مادی با هدف ایجاد یک رابطه عاطفی بین مشتری یا عضو تشکل و عرضه کننده خدمات یا کالا که معمولا با ایجاد ارتباط بین اعضاء شکل خواهد گرفت، تمایز با سایر موارد مشابه مانند باشگاه های تفریحی، تخفیفی و غیره اشاره کرد.
این باشگاه ها بصورت هدفمند برنامه های منظم و پیوسته ای جهت اعضاء خود خواهند داشت. یکی از اهداف این باشگاه تلاش در جهت ارئه خدمات بیشتر و کسب منافع برای مجموعه و اعضای آن می باشد. پس از جمع آوری اطلاعات اعضاء، باشگاه از سلیقه ها، علاقمندی و درخواست های آنها اطلاع یافته و از این طریق برنامه های آینده مجموعه را ترسیم و بهینه سازی می نماید. به عبارتی دیگر خدمات و سایر فعالیت های هر مجموعه ای با استفاده از اطلاعاتی که از این بخش بدست می آید، می تواند توسعه یافته و در جهت رضایت اعضاء گام بردارد.
معمولا پس از ایجاد باشگاه و گردهم آمدن اعضاء در کنار هم، سیستم برنامه های وفاداری یا رضایت مندی اعضاء را پیاده سازی می گردد. به این مفهوم که اعضاء این سیستم خدمات و ارزش های افزوده ای کسب می کنند که سایر افراد از آنها بی بهره اند. البته می توان صرفا سیستم باشگاه اعضاء را ایجاد کرد و برنامه وفاداری نداشت که این امر باعث تنزل آن در حد عضویت ساده می شود. ولی همیشه این دو مقوله می توانند در کنار هم بسیار موفق تر باشند. این عملکرد ارتباط مستقیم با بخش مدیریت ارتباط با اعضاء و چگونگی اجرای برنامه های این بخش خواهد داشت.
شرکت فن آوا کارت با سرمایه گذاری و ایجاد زیر ساخت ارائه خدمات تخفیف، تسهیم، امتیاز، اعتبار، مدیریت کارت و … از پیشگامان ارائه خدمات باشگاه مشتریان به مفهوم واقعی بوده و آمادگی ارائه این خدمات برای بالا بردن رضایت مشتریان بانک ها و سازمان ها را دارا می باشد.