شرایط مورد نیاز برای استفاده از خدمات درگاه پرداخت اینترنتی

دارا بودن نماد اعتماد الکترونیکی و درج نشان نماد در صفحه اول وب سایت
عدم منع فعالیت از نظر نظام بانکی کشور
دارا بودن وب‌سایت آماده جهت فروش اینترنتی
رعایت قوانین عمومی کشور و قانون تجارت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران
دارا بودن مجوزهای شغلی معتبر حقوقی و حقیقی ( پروانه کسب و یا جواز کار) مرتبط با فعالیت مورد نظر در اینترنت و نیز اقامتگاه قانونی
ارتباط بین زمینه فعالیت سایت و شرح فعالیت های مشخص شده در مجوزهای شغلی

مدارک مورد نیاز برای استفاده از خدمات درگاه پرداخت اینترنتی ویژه اشخاص حقیقی

ارسال نسخه فیزیکی (کاغذی) تصویر برابر اصل کارت ملی پشت و رو
ارسال نسخه فیزیکی (کاغذی) تصویر برابر اصل صفحه اول شناسنامه
ارسال نسخه فیزیکی (کاغذی) تصویر برابر اصل اجاره‌نامه یا سند مالکیت محل کار یا سکونت
ارسال نسخه فیزیکی (کاغذی) تصویر صفحه اول دفترچه حساب بانکی به نام شخص نزد یکی از شعب بانک‌های کشور و یا تاییدیه شماره حساب و شماره شبا از بانک مربوطه
تکمیل و ارسال نسخه فیزیکی (کاغذی) قرارداد درگاه پرداخت اینترنتی در دو نسخه
تکمیل و ارسال نسخه فیزیکی (کاغذی) فرم درخواست پذیرندگی در یک نسخه
تکمیل و ارسال نسخه الکترونیکی فایل اکسل درخواست پذیرندگی و ارسال از طریق پست الکترونیکی
ارسال لوگو در سایز ۱۵۰*۱۵۰ پیکسل با فرمت PNG و ارسال آن از طریق پست الکترونیکی

مدارک مورد نیاز برای استفاده از خدمات درگاه پرداخت اینترنتی ویژه اشخاص حقوقی

ارسال نسخه فیزیکی (کاغذی) تصویر برابر اصل کارت ملی و شناسنامه مدیران و مسئولین صاحب امضا
ارسال نسخه فیزیکی (کاغذی) تصویر برابر اصل روزنامه رسمی (دارای شناسه ملی) و آگهی آخرین تغییرات و یا پروانه کسب یا جواز کار
ارسال نسخه فیزیکی (کاغذی) تصویر برابر اصل آگهی تاسیس شرکت
شماره اقتصادی اخذ شده از سازمان امور مالیاتی
ارسال نسخه فیزیکی (کاغذی) تصویر صفحه اول دفترچه حساب بانکی به نام شخص نزد یکی از شعب بانک‌های کشور و یا تاییدیه شماره حساب و شماره شبا از بانک مربوطه
تکمیل و ارسال نسخه فیزیکی (کاغذی) قرارداد درگاه پرداخت اینترنتی در دو نسخه
تکمیل و ارسال نسخه فیزیکی (کاغذی) فرم درخواست پذیرندگی در یک نسخه
تکمیل و ارسال نسخه الکترونیکی فایل اکسل درخواست پذیرندگی و ارسال از طریق پست الکترونیکی
ارسال لوگو در سایز ۱۵۰*۱۵۰ پیکسل با فرمت PNG و ارسال آن از طریق پست الکترونیکی

مراحل انعقاد قرارداد با پذیرندگان اینترنتی

تکمیل و ارسال نسخه فیزیکی (کاغذی) قرارداد درگاه پرداخت اینترنتی در دو نسخه
تکمیل و ارسال نسخه فیزیکی (کاغذی) فرم درخواست پذیرندگی در یک نسخه
تکمیل و ارسال نسخه الکترونیکی فایل اکسل درخواست پذیرندگی و ارسال از طریق پست الکترونیکی
ارسال لوگو در سایز ۱۵۰*۱۵۰ پیکسل با فرمت PNG و ارسال آن از طریق پست الکترونیکی
بررسی نماد اعتماد الکترونیک و فنی سایت و کنترل رویه فروش در سایت مشتری توسط مدیریت کسب و کار اینترنتی شرکت فن ­آوا کارت
ارسال مدارک لازم به صورت فیزیکی و الکترونیکی
دریافت لوگوی ارائه خدمات پرداخت اینترنتی و قرار دادن آن در محل مناسبی از سایت پذیرنده
تعریف کد پذیرنده در سیستم فن آوا کارت و ارسال اطلاعات آن به صورت پست الکترونیکی برای متقاضی (پذیرنده)
شروع به‌کار فروشگاه (پشتیبانی مرکز تماس شرکت فن ­آوا کارت)

آدرس ارسال مدارک فیزیکی:

آدرس ارسال مدارک الکترونیکی: